DADES GENERALS
  Seleccioneu les dades següents:
           

 

     
Nom i cognoms:
historial      
 
        
DADES DE LA PETICIÓ
  Seleccioneu el codi del vostre equip (ordinador, impressora, monitor, mòbil, etc) en el cas que no afecti a cap equip trieu el codi consulta.  
 
     

 

Codi equip :
     

 

Prioritat: 

     

 

 
           
 

   
C
 

   
 
Feu una extensa l'explicació relacionat amb la vostra incidència.

 

 

La seva incidència es gravarà automaticament a la base de dades.

 

 

           
         
   
 

 

 
 
 

Copyright © 2011

FUNDALIS. Creada pel Departament Informàtic de Fundalis . Copyright © 2011  All rights reserved